pickinstudio Avatar

Các bài tham dự của pickinstudio

Cho cuộc thi Design a Logo for a Music Alias

  1. Á quân
    số bài thi 12
    Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Music Alias
    Graphic Design Bài thi #12 cho Design a Logo for a Music Alias
    1 Thích