LazyGod Avatar

Các bài tham dự của LazyGod

Cho cuộc thi Design a Logo for a New Online Store

 1. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a New Online Store
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a New Online Store
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a New Online Store
  Bị từ chối
  1 Thích