jileshcreative Avatar

Các bài tham dự của jileshcreative

Cho cuộc thi Design a Logo for a New Online Store

 1. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a New Online Store
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a New Online Store
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a New Online Store
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a New Online Store
  Bị từ chối
  1 Thích