1. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Photography Business (Wedding Photography)
  Graphic Design Bài thi #91 cho Design a Logo for a Photography Business (Wedding Photography)
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Photography Business (Wedding Photography)
  Graphic Design Bài thi #90 cho Design a Logo for a Photography Business (Wedding Photography)
  Graphic Design Bài thi #90 cho Design a Logo for a Photography Business (Wedding Photography)
  Graphic Design Bài thi #90 cho Design a Logo for a Photography Business (Wedding Photography)
  Graphic Design Bài thi #90 cho Design a Logo for a Photography Business (Wedding Photography)
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Photography Business (Wedding Photography)
  Graphic Design Bài thi #88 cho Design a Logo for a Photography Business (Wedding Photography)
  Graphic Design Bài thi #88 cho Design a Logo for a Photography Business (Wedding Photography)
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Photography Business (Wedding Photography)
  Bị từ chối
  0 Thích