Freelancer: Wpconcept
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Quit Smoking Community

Please sent me feedback and pm about my logo.. thanks

Bài tham dự cuộc thi #2 cho Design a Logo for a Quit Smoking Website
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

 • tylerjbullock
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 năm

  Please edit so it matches the color scheme of the website (blue and white) and it will be fantastic

  • cách đây 5 năm
 • tylerjbullock
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 năm

  I love how you did that!! If you could just make it more so it matches the blue and white color scheme of the site that would be great.

  • cách đây 5 năm