1. Á quân
    số bài thi 25
    Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Sleepwear Fashion Company "AmericanPJs"
    Bị từ chối
    1 Thích