Freelancer: SpireFire
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Another Update

Changed symbol to a double C, sort of, used another colour scheme to see if you like it and lightened the back ground gradient up a bit.

Bài tham dự cuộc thi #17 cho Design a Logo for a Startup Software Firm
Bài tham dự #17

Bảng thông báo công khai

 • sharan2040
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Would definitely consider this for awarding..

  • cách đây 3 năm
  1. SpireFire
   SpireFire
   • cách đây 3 năm

   Awesome! Just tell me if you need anything changed or any other colour combos

   • cách đây 3 năm