Freelancer: anushkumar87
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Both style

First with a cursive look and the other the first two alphabets.

Bài tham dự cuộc thi #6 cho Design a Logo for a Ticket Selling Business
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

 • anushkumar87
  anushkumar87
  • cách đây 3 năm

  Plz chk entry 22 with the changes

  • cách đây 3 năm
 • anushkumar87
  anushkumar87
  • cách đây 3 năm

  yes surely will give to ASAP

  • cách đây 3 năm
 • Khoders
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  can give a few variations for the "C" and "F"?

  • cách đây 3 năm
 • Khoders
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Please use a lighter red, aso can you give a few variations. The "C" and "F" letters can be changed better also

  • cách đây 3 năm