Iddisurz Avatar

Các bài tham dự của Iddisurz

Cho cuộc thi Design a Logo for a Wooden Sunglasses company

 1. Á quân
  số bài thi 113
  Bài tham dự #113 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Wooden Sunglasses company
  Graphic Design Bài thi #113 cho Design a Logo for a Wooden Sunglasses company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 112
  Bài tham dự #112 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Wooden Sunglasses company
  Graphic Design Bài thi #112 cho Design a Logo for a Wooden Sunglasses company
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a Wooden Sunglasses company
  Graphic Design Bài thi #57 cho Design a Logo for a Wooden Sunglasses company
  0 Thích