jaganathanmk Avatar

Các bài tham dự của jaganathanmk

Cho cuộc thi Design a Logo for a bakeshop

 1. Á quân
  số bài thi 89
  Bài tham dự #89 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a bakeshop
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a bakeshop
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a bakeshop
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a bakeshop
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a bakeshop
  Đã rút