Freelancer: galacticfan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LP Abschleppdienst Tow Logo

A logo done for 'LP Abschleppdienst'. All colours can be subject to change if required.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    4
                   cho                     Design a Logo for a car towing company
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

 • freeviz
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  text is too simple included! please make it more modern

  • cách đây 7 năm