Bảng thông báo công khai

 • freeviz
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  this i now a sports car :D, nice draft but please use something like this: http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/panicattack/panicattack1202/panicattack120200002/12209537-set-of-modern-full-size-or-executive-car-silhouettes-layered-vector-illustration.jpg

  Thanks!!!

  • cách đây 7 năm