Freelancer: umamaheswararao3
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Modified logo

Thanks for your valuable feedback, please check it i changed car as you suggested.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    12
                   cho                     Design a Logo for a car towing company
Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai

 • freeviz
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  please try another car shape form

  • cách đây 7 năm