karanjit94 Avatar

Các bài tham dự của karanjit94

Cho cuộc thi Design a Logo for a commodity company

 1. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a commodity company
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a commodity company
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a commodity company
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a commodity company
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a commodity company
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a commodity company
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a commodity company
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a commodity company
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a commodity company
  0 Thích