emonk17 Avatar

Các bài tham dự của emonk17

Cho cuộc thi Design a Logo for a company

 1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a company
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a company
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a company
  Bị từ chối
  1 Thích