Bảng thông báo công khai

 • AdeptDesigners
  AdeptDesigners
  • cách đây 3 năm

  check changes #55 and #56

  • cách đây 3 năm
 • thelarrymorrison
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  If you could make the tassel on the hat yellow or gold as well that would be cool

  • cách đây 3 năm
 • thelarrymorrison
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Better, much better, make the body/torso brown like a bald eagle and the "Loan Tutorials" Red...

  • cách đây 3 năm