minoov Avatar

Các bài tham dự của minoov

Cho cuộc thi Design a Logo for a company

 1. Á quân
  số bài thi 136
  Bài tham dự #136 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a company
  Graphic Design Bài thi #136 cho Design a Logo for a company
  Graphic Design Bài thi #136 cho Design a Logo for a company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 135
  Bài tham dự #135 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a company
  Graphic Design Bài thi #135 cho Design a Logo for a company
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 178
  Bài tham dự #178 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a company
  Graphic Design Bài thi #178 cho Design a Logo for a company
  Graphic Design Bài thi #178 cho Design a Logo for a company
  Graphic Design Bài thi #178 cho Design a Logo for a company
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 177
  Bài tham dự #177 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a company
  Graphic Design Bài thi #177 cho Design a Logo for a company
  Graphic Design Bài thi #177 cho Design a Logo for a company
  Graphic Design Bài thi #177 cho Design a Logo for a company
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 134
  Bài tham dự #134 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a company
  Graphic Design Bài thi #134 cho Design a Logo for a company
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 133
  Bài tham dự #133 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a company
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 132
  Bài tham dự #132 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a company
  Đã rút