1. Á quân
  số bài thi 10
  Graphic Design Bài thi #10 cho Design a Logo for a crowdsourcing project called UserSource
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Graphic Design Bài thi #15 cho Design a Logo for a crowdsourcing project called UserSource
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 8
  Graphic Design Bài thi #8 cho Design a Logo for a crowdsourcing project called UserSource
  Đã rút