1. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a crowdsourcing project called UserSource
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a crowdsourcing project called UserSource
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a crowdsourcing project called UserSource
  Đã rút