Freelancer: joshilano
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

VOSHURI

hi this is my concept for your logo.please check.thank you

Bài tham dự cuộc thi #726 cho Design a Logo for a fashion Company
Bài tham dự #726

Bảng thông báo công khai

 • motivation93
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  great look have you got it in different fonts ?

  • cách đây 3 năm
  1. joshilano
   joshilano
   • cách đây 3 năm

   i chose a gothic font and i custom it.thats why that font will no similar to others.thank you

   • cách đây 3 năm