DipendraBiswasdb Avatar

Các bài tham dự của DipendraBiswasdb

Cho cuộc thi Design a Logo for a file sharing website

 1. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a file sharing website
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a file sharing website
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a file sharing website
  Bị từ chối
  1 Thích