Freelancer: AhmedAmoun
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo 2

Feel free to give me correction and please rate. Thank you!

Bài tham dự cuộc thi #9 cho Design a Logo for a football team
Bài tham dự #9

Bảng thông báo công khai

 • mboswi
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  really like it. RIght now this is the best

  • cách đây 3 năm
  1. AhmedAmoun
   AhmedAmoun
   • cách đây 3 năm

   sure sir .. i will work on it now

   • cách đây 3 năm
  2. AhmedAmoun
   AhmedAmoun
   • cách đây 3 năm

   kindly check entry #10

   • cách đây 3 năm