Freelancer: rolivenext
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design for Logo

Bearing the theme that micro credit is for people of various class, this logo theme is designed. If you like it and need further modification I will be glad to do so.

Bài tham dự cuộc thi #31 cho Design a Logo for a microfinance/microlending company
Bài tham dự #31

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.