Pedro1973 Avatar

Các bài tham dự của Pedro1973

Cho cuộc thi Design a Logo for a new business

 1. Á quân
  số bài thi 12
  Graphic Design Bài thi #12 cho Design a Logo for a new business
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 30
  Graphic Design Bài thi #30 cho Design a Logo for a new business
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 29
  Graphic Design Bài thi #29 cho Design a Logo for a new business
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 7
  Graphic Design Bài thi #7 cho Design a Logo for a new business
  Bị từ chối
  0 Thích