Pedro1973 Avatar

Các bài tham dự của Pedro1973

Cho cuộc thi Design a Logo for a new business

 1. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new business
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new business
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new business
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new business
  Bị từ chối
  0 Thích