MarinaWeb Avatar

Các bài tham dự của MarinaWeb

Cho cuộc thi Design a Logo for a new business in the 3d print industry

 1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new business in the 3d print industry
  Bị từ chối
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new business in the 3d print industry
  Bị từ chối
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new business in the 3d print industry
  Bị từ chối
  2 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new business in the 3d print industry
  Bị từ chối
  2 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new business in the 3d print industry
  Bị từ chối
  2 Thích