1. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new business in the 3d print industry
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new business in the 3d print industry
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new business in the 3d print industry
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new business in the 3d print industry
  Bị từ chối
  1 Thích