1. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new business in the 3d print industry
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new business in the 3d print industry
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new business in the 3d print industry
  Bị từ chối
  0 Thích