bagas0774 Avatar

Các bài tham dự của bagas0774

Cho cuộc thi Design a Logo for a new mobile app

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 326
  Bài tham dự #326 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new mobile app
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 335
  Bài tham dự #335 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new mobile app
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 324
  Bài tham dự #324 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new mobile app
  0 Thích