Bảng thông báo công khai

 • sudipduttakol
  sudipduttakol
  • cách đây 3 năm

  Please check those link before final the logo.. if you like or not like please give me a comments.

  • cách đây 3 năm
 • sudipduttakol
  sudipduttakol
  • cách đây 3 năm

  https://drive.google.com/file/d/0B-1mm7UonlpDN0M5T3Z2ZHlyZDA/view?usp=sharing

  • cách đây 3 năm
 • sudipduttakol
  sudipduttakol
  • cách đây 3 năm

  https://drive.google.com/file/d/0B-1mm7UonlpDc3JYcThvNll0R2c/view?usp=sharing

  • cách đây 3 năm
 • sudipduttakol
  sudipduttakol
  • cách đây 3 năm

  https://drive.google.com/file/d/0B-1mm7UonlpDekxvUElIMldGR0U/view?usp=sharing

  • cách đây 3 năm
 • sudipduttakol
  sudipduttakol
  • cách đây 3 năm

  Sir, Please check my all designs and also I'm sending you a new creative plz check and rate it..

  • cách đây 3 năm

Xem thêm bình luận Đang xử lí...