MGDesign83 Avatar

Các bài tham dự của MGDesign83

Cho cuộc thi Design a Logo for a new promo association

 1. Á quân
  số bài thi 4
  Graphic Design Contest Entry #4 for Design a Logo for a new promo association
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Graphic Design Contest Entry #12 for Design a Logo for a new promo association
  Bị từ chối
  0 Thích