daveiant Avatar

Các bài tham dự của daveiant

Cho cuộc thi Design a Logo for a new website

 1. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new website
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new website
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a new website
  0 Thích