designpolitec Avatar

Các bài tham dự của designpolitec

Cho cuộc thi Design a Logo for a pharmaceutical related blog!

 1. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a pharmaceutical related blog!
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a pharmaceutical related blog!
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a pharmaceutical related blog!
  Graphic Design Bài thi #4 cho Design a Logo for a pharmaceutical related blog!
  Graphic Design Bài thi #4 cho Design a Logo for a pharmaceutical related blog!
  Bị từ chối
  0 Thích