designpolitec Avatar

Các bài tham dự của designpolitec

Cho cuộc thi Design a Logo for a pharmaceutical related blog!

 1. Á quân
  số bài thi 15
  Graphic Design Bài thi #15 cho Design a Logo for a pharmaceutical related blog!
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Graphic Design Bài thi #7 cho Design a Logo for a pharmaceutical related blog!
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Graphic Design Bài thi #4 cho Design a Logo for a pharmaceutical related blog!
  Graphic Design Bài thi #4 cho Design a Logo for a pharmaceutical related blog!
  Graphic Design Bài thi #4 cho Design a Logo for a pharmaceutical related blog!
  Bị từ chối
  0 Thích