andreealorena89 Avatar

Các bài tham dự của andreealorena89

Cho cuộc thi Design a Logo for a pressure washing bussines

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 74
  Graphic Design Bài thi #74 cho Design a Logo for a pressure washing bussines
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 70
  Graphic Design Bài thi #70 cho Design a Logo for a pressure washing bussines
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 56
  Graphic Design Bài thi #56 cho Design a Logo for a pressure washing bussines
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 72
  Graphic Design Bài thi #72 cho Design a Logo for a pressure washing bussines
  Graphic Design Bài thi #72 cho Design a Logo for a pressure washing bussines
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 71
  Graphic Design Bài thi #71 cho Design a Logo for a pressure washing bussines
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 47
  Graphic Design Bài thi #47 cho Design a Logo for a pressure washing bussines
  Bị từ chối
  2 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 46
  Graphic Design Bài thi #46 cho Design a Logo for a pressure washing bussines
  Bị từ chối
  1 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 54
  Graphic Design Bài thi #54 cho Design a Logo for a pressure washing bussines
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 51
  Graphic Design Bài thi #51 cho Design a Logo for a pressure washing bussines
  Bị từ chối
  0 Thích