asherzaidi512 Avatar

Các bài tham dự của asherzaidi512

Cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher

 1. Á quân
  số bài thi 108
  Bài tham dự #108 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  Bị từ chối
  4 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  Bị từ chối
  3 Thích