jstraumens Avatar

Các bài tham dự của jstraumens

Cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher

 1. Á quân
  số bài thi 89
  Bài tham dự #89 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  Graphic Design Bài thi #65 cho Design a Logo for a product names Usher
  Graphic Design Bài thi #65 cho Design a Logo for a product names Usher
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 64
  Bài tham dự #64 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  Graphic Design Bài thi #64 cho Design a Logo for a product names Usher
  Graphic Design Bài thi #64 cho Design a Logo for a product names Usher
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  Đã rút
 10. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  Đã rút