kazierfan Avatar

Các bài tham dự của kazierfan

Cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher

 1. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  2 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  Bị từ chối
  0 Thích