vladspataroiu Avatar

Các bài tham dự của ASV Collective

Cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher

 1. Á quân
  số bài thi 104
  Bài tham dự #104 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 103
  Bài tham dự #103 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a product names Usher
  Bị từ chối
  0 Thích