shivamaggarwal96 Avatar

Các bài tham dự của shivamaggarwal96

Cho cuộc thi Design a Logo for a small startup shop

 1. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a small startup shop
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a small startup shop
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a small startup shop
  Graphic Design Bài thi #9 cho Design a Logo for a small startup shop
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a small startup shop
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a small startup shop
  Bị từ chối
  1 Thích