Freelancer: kapadia552
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Plus sign With "C"

simple and elegant professional look. Please Feedback.

Bài tham dự cuộc thi #148 cho Design a Logo for a software company
Bài tham dự #148

Bảng thông báo công khai

 • mufaddalismail
  mufaddalismail
  • cách đây 5 năm

  dude, that's professional:)

  • cách đây 5 năm
 • kapadia552
  kapadia552
  • cách đây 5 năm

  Can change the font also as per your satisfaction.
  please feedback sir.

  • cách đây 5 năm