1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a temporary student work agency 'Beehive'.
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a temporary student work agency 'Beehive'.
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a temporary student work agency 'Beehive'.
  0 Thích