1. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a temporary student work agency 'Beehive'.
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a temporary student work agency 'Beehive'.
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a temporary student work agency 'Beehive'.
  0 Thích