wilfridosuero Avatar

Các bài tham dự của wilfridosuero

Cho cuộc thi Design a Logo for a web application

 1. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a web application
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a web application
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a web application
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a web application
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a web application
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a web application
  Bị từ chối
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a web application
  Graphic Design Bài thi #13 cho Design a Logo for a web application
  Bị từ chối
  1 Thích