IAN255 Avatar

Các bài tham dự của IAN255

Cho cuộc thi Design a Logo for an Importer / Wholesaler Company

 1. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an Importer / Wholesaler Company
  Graphic Design Bài thi #4 cho Design a Logo for an Importer / Wholesaler Company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an Importer / Wholesaler Company
  Graphic Design Bài thi #5 cho Design a Logo for an Importer / Wholesaler Company
  Graphic Design Bài thi #5 cho Design a Logo for an Importer / Wholesaler Company
  Bị từ chối
  0 Thích