stanbaker Avatar

Các bài tham dự của stanbaker

Cho cuộc thi Design a Logo for an Importer / Wholesaler Company

 1. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an Importer / Wholesaler Company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an Importer / Wholesaler Company
  Bị từ chối
  0 Thích