Freelancer: ashwinanand84
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Changes to design 2

Hi, I have made the requested tweaks to the design. - Ashwin

Bài tham dự cuộc thi #49 cho Design a Logo for an Indian Restaurant
Bài tham dự #49

Bảng thông báo công khai

 • ashwinanand84
  ashwinanand84
  • cách đây 3 năm

  Thanks!! Shall improve on the fonts.

  • cách đây 3 năm
 • dreamline123
  dreamline123
  • cách đây 3 năm

  the pot is ok. but the fonts is very common and armature. well! congrats

  • cách đây 3 năm