Bảng thông báo công khai

 • Freedo88
  Freedo88
  • cách đây 3 năm

  Of course... :)

  • cách đây 3 năm
 • BertTheDragon
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  Hi, could you have a go at changing the boldness of the text 'leads' many thanks :)

  • cách đây 3 năm
 • Freedo88
  Freedo88
  • cách đây 3 năm

  I'm glad you like it. If there is anything I can do to make it better, please, give mi a note.

  • cách đây 3 năm