elnazansari Avatar

Các bài tham dự của elnazansari

Cho cuộc thi Design a Logo for an online bakery

 1. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an online bakery
  Bị từ chối
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an online bakery
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an online bakery
  Bị từ chối
  1 Thích