gmartins27 Avatar

Các bài tham dự của gmartins27

Cho cuộc thi Design a Logo for an online bakery

 1. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an online bakery
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an online bakery
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an online bakery
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an online bakery
  Bị từ chối
  1 Thích