mswinney44110 Avatar

Các bài tham dự của mswinney44110

Cho cuộc thi Design a Logo for an online bakery

 1. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an online bakery
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an online bakery
  Bị từ chối
  0 Thích