naef Avatar

Các bài tham dự của naef

Cho cuộc thi Design a Logo for an online bakery

 1. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an online bakery
  5 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an online bakery
  4 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an online bakery
  Đã rút