1. Á quân
  số bài thi 106
  Bài tham dự #106 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an upcoming motion picture ( films ) company
  Graphic Design Bài thi #106 cho Design a Logo for an upcoming motion picture ( films ) company
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 103
  Bài tham dự #103 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an upcoming motion picture ( films ) company
  Graphic Design Bài thi #103 cho Design a Logo for an upcoming motion picture ( films ) company
  Graphic Design Bài thi #103 cho Design a Logo for an upcoming motion picture ( films ) company
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 148
  Bài tham dự #148 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an upcoming motion picture ( films ) company
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 147
  Bài tham dự #147 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an upcoming motion picture ( films ) company
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 146
  Bài tham dự #146 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an upcoming motion picture ( films ) company
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 105
  Bài tham dự #105 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an upcoming motion picture ( films ) company
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 104
  Bài tham dự #104 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for an upcoming motion picture ( films ) company
  Bị từ chối
  0 Thích